การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562


ปรับปรุงข้อมูล : 7/11/2562 16:48:34     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 87

             เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้ 

  • การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ก.บ.ม./ปอมท.
  • หารือข้อร้องเรียน เรื่อง ปัญหาการจัดสรรเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ 
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ และความก้าวหน้าการประเมินหัวหน้าส่วนงาน 
  • รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์สภาพนักงาน 
  • รายงานผลข้อเสนอแนะด้านบุคลากร 
  • การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของ ปขมท. ประจำปี 2562 
  • การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 
  • พิจารณาแผนการจัดโครงการเจ้าภาพที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
  • พิจารณาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562

7/11/2562 16:48:34
88

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2562

31/10/2562 15:36:45
101

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายบริบทโลก"

28/10/2562 17:00:58
34

คณะกรรมการสภาพนักงานร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562

20/9/2562 15:14:23
60

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

18/9/2562 9:01:01
88

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ต้อนรับ มทร.อีสาน ศึกษาดูงานการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

11/9/2562 9:48:32
149

การชี้แจงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4/9/2562 15:44:38
294

ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช บรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณ และการปรับตัวของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยยุค Disruption

2/9/2562 15:13:00
111

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปขมท. ครั้งที่ 3 รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 ม.แม่โจ้ ร่วมประชุม

28/8/2562 10:04:59
74

ประธานสภาพนักงาน ร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ณ นิด้า (NIDA)

28/8/2562 9:54:08
64